Ako sa prihlasiť do portálu virtuálny cintorín Vytlačiť

1. Otvorte si Internet Explorer a do adresného riadku zadajte adresu www.virtualnycintorin.sk , potvrďte stlačením klávesy Enter.

 

2. Do kolónky login(1) zadajte Vaše prihlasovacie meno, do druhej kolónky(2) zadajte Vaše heslo a potvrdte stlačením tlačidla (3)